میزبانی وب  از شرکت تامین کننده خدمات اینترنتی  خریداری شود ، هر مورد مربوط به عدم  انجام تعهدات  و اقدامات بعدی ، باید آشکارا  در توافقنامه  سطح خدمات ، قید شده باشد.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

5/5