CTR) از 25% در اولین  بنر در سایت 1994  که به آن کلیک می گفتند به 0/1% ، اگر چه برای رسانه غنی به عنوان تبلیغات ویدئویی میزان بالاتری است، نتیجه نادیده گرفتن بنر است.

2-هزینه های نسبتا بالا:

نسبت به دیگر ابزارهای بازاریابی  آنلاین مانند بازاریابی موتور جستجو  و بازاریابی وابسته  که از مزایای مبتنی  بر عملکرد بودن برخوردار هستند، هزینه های تبلغیات تعاملی می توانند نسبتا بالا باشد.

3- دشوار بودن سنجش  تاثیر ساخت نشان تجاری:

اگر چه آزمایش قبل و بعد تاثیر بازاریابی آنلاین  شدنی است، تامین کنندگان  نسبتا معدودی در این عرصه وجود دارند و این حوزه تقریبا پر هزینه است.

اما قبل از اینکه سراغ قسمت بعد برویم ، تبلیغات آنلاین از زمان  بنرهای اولیه و معامله های صرفا CPM توسعه پیدا کرده است

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

5/5