یک بازدید کننده که روی یکی از تبلیغات تعاملی ( بنر) در یک سایت تبلیغات کلیک می کند  ، به سایت شرکتی ارجاع داده می شود  که برای بنری که داخل سایت مقصد لینک شده است، مبلغی پرداخت می کند. بسیاری از سازمان ها ، تبلیغات تعاملی را به میکرو سایت  کمپینی خاص لینک می کنند. این ایجاد لینک ، محتوای متناسب با کمپینی را فراهم می کند که بلافاصله  بدون انحراف  لینک به سایت استاندارد، در Clickthrough ظاهر می شود. این میکروسایت می تواند  مستقل از سایت مالک  رسانه باشد یا می تواند بخشی  از آن باشد که احتمالا می تواند پاسخ ها را بهبود دهد.

اما نرخ Clickthrough  تبلیغات برای فرمت های غیر ویدئویی متوسط CTR کمتر از 0/2 % دارد. رویکرد میکروسایت تاحدودی  غیر موثر است. در عوض امروزه ، نام بازی، تعامل و جذابیت است. تبلیغات بسیاری  ، بازدید کننده سایت رسانه را به تعامل از طریق حرکت  روی تصاویر و دیدن  تصاویر ثانویه  تشویق می کنند ویک Flash خلاقانه بارگذاری خواهد شد و می تواند این موارد را ارائه دهد: پیام نشان تجاری واضحی  که می تواند با فونت درشت نمایش داده شود، فرم پاسخی از قبیل نرخ نامه بیمه یا درخواست برای دریافت سیم کارت یا بازی  یا نظر خواهی . تاثیر کمپین تبلیغاتی  سپس می تواند  از طریق IR نرخ تعامل ارزیابی شود که اگر هدف گذاری ، پیشنهاد و خلاقیت صحیح باشد ، معمولا 10 مرتبه  بیشتر از نرخ Clickthrough  است.

اگر چه تبلیغاتی نمایش اغلب به سادگی  یک تکنیک ایجاد ترافیک  در نظر گرفته می شوند، مقاصد جایگزین  متعددی وجود  دارند  که اولین بار توسط Cartelleriei  و همکاران او تعیین شدند:

ارائه محتوا- اطلاعات در سایت جهت کمک به ارتباط  با پیشنهاد شرکت.

انجام تراکنش- هدف خرده فروش الکترونیکی از به کارگیری تبلیغات  بنری برای افزایش  فروش.

شکل دهی گرایش ها- تبلیغاتی که با نشان تجاری شرکت  سازگار باشد یا ویژگی های یک محصول جدید می تواند  به ایجاد نشان تجاری  یا آگاهی از آن  محصول کمک کند. خدمات تخقیقاتی مانند(Dynamic Logic) توسط تبلیغ کنندگان آنلاین باهوش ، برای ارزیابی تاثیر خلاقیت  بر حسب معیار های ساخت نشان تجاری سنتی مانند مرتبط بودن پیام ، آگاهی از  نشان تجاری و نیست خرید استفاده می شود.

درخواست پاسخ- هدف از تبلیغ ممکن است  شناسایی مشتریان  احتمالی جدید یا شروع  ارتباط دو طرفه باشد.

تقویت یادآوری- تبلیغ ممکن است جهت یادآوری  شرکت و خدمات آن صورت گیرد.

برخی  از بازاریاب ها تجربه بدی در تبلیغات آنلاین  داشته اند  و مطمئنا نقاط ضعفی وجود دارد که باید از آن ها آگاه شد. این نقاط ضعف عبارت اند از:

1- نرخ Clickthrough  کم و ضعیف :

کاهش چشمگیر نرخ Clickthrough  متوسط (CTR) از 25% در اولین  بنر در سایت 1994  که به آن کلیک می گفتند به 0/1% ، اگر چه برای رسانه غنی به عنوان تبلیغات ویدئویی میزان بالاتری است، نتیجه نادیده گرفتن بنر است.

2-هزینه های نسبتا بالا:

نسبت به دیگر ابزارهای بازاریابی  آنلاین مانند بازاریابی موتور جستجو  و بازاریابی وابسته  که از مزایای مبتنی  بر عملکرد بودن برخوردار هستند، هزینه های تبلغیات تعاملی می توانند نسبتا بالا باشد.

3- دشوار بودن سنجش  تاثیر ساخت نشان تجاری:

اگر چه آزمایش قبل و بعد تاثیر بازاریابی آنلاین  شدنی است، تامین کنندگان  نسبتا معدودی در این عرصه وجود دارند و این حوزه تقریبا پر هزینه است.

اما قبل از اینکه سراغ قسمت بعد برویم ، تبلیغات آنلاین از زمان  بنرهای اولیه و معامله های صرفا CPM توسعه پیدا کرده است