برنامه نویسان در پی خواندن  فکر افراد هستند، از جمله مواردی  از قبیل وابستگی ، باورپذیری،همانندی و غیره.

جمع بندی خدمات رسانی به مشتریان:

حضور در وب سایت می تواند برای افزودن ارزش برای مشتریان در مراحل مختلف فرآیند خرید ، چه قبل از فروش ، چه در طی فروش یا طی پشتیبانی  پس از فروش استفاده شود.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

5/5