هدف دیگری بازاریابی الکترونیکی ، خدمات رسانی به مشتریان آنلاین یا ارزش افزایی است .چگونه یک وب سایت می تواند به مشتریان کمک کند، تجربه آن ها را بهبود دهد یا ارزشی را به تجربه آنها اضافه کند ؟ روزنامه ها را در نظر بگیرید. روزنامه ها می توانند به خوانندگان اجازه دهند تا روزنامه خاص خود را از طریق شخصی سازی ایجاد کنند. آنها دگر محدود به زمان ها انتشار نیستند و در هر زمانی می توانند مورد دستیابی قرار گیرند. خوانندگان آنها می توانند هشدار هایی را برای آگاه کردن آنها به وسیله پست الکترونیکی  به محض وقوع یک رویداد تنظیم کنند.

Ultralase محدوده ای از اطلاعات را برای خدمت رسانی به مخاطبانش و پاسخگویی به سوالات آنها فراهم کرده است.این ها شامل یک بررسی کننده  تناسب ، یک انجمن آنلاین ، خدمات پرسش و پاسخ  و بسته اطلاعاتی به صورت DVD و البته ترتیب دهنده  ملاقات هستند.

اگر بعد از شام ، مطمئن نیستید از کدام خمیر دندان استفاده کنید ، وب سایت Mentadent را بازدید کنید که به بازدیدکنندگان می توانند خمیر دندان نمونه را گرفته و توضیه بهداشتی شفاهی رایگان را دریافت کنند.حتی بازدید کنندگان می توانند سوالات خود را  به یک دندانپزشک در محل ایمیل بزنند.

و اگر زندگی برای شما واقعا جالب باشد . ممکن است به یک باشگاه تجاری از جویندگان با مزه ای ملحق شوید، کسانی که نه تنها مجوز آن ها دارید ، ولی واقعا ایمیل های خوشامدگویی از خطوط هوایی خاصی آن ها  را از صندلی های فروخته نشده  در سفرهای  خوایی برای آخر هفته مطلع می سازد.چنانچه قطار 0706 لندن تاخیر داشته باشند، چندان خوب نیست و در صورت لغو شدن ، بدتر نیز خوهد شد، بنابراین آیا کسی شما را مطلع می کند؟ امن امر ممکن است صرفه جویی زیادی در زمان  شما کند کند.زماتن کالای ارزشمندی است . فناوری به شما اجازه می دهد مقداری زمان را جابجا کنید ، مثلا فناوری tive Type یا Sky Plus به بینندگان تلویزیونی اجازه می دهند آنجه دوست دارند ، در زمان مورد نظر مشاهده کنند و محدودیتی در جول زمانی تلویزیون نیست.

ارزیابی جذب مشتری آنلاین:

چگونه به طور کارآمد به مخاطب آنلاین خود سرویس دهی داده و گفت و گو می کنید؟ این امر با معیار های جذب مشتری به صورت آنلاین اندازه گیری می شود که مفهوم مهمی است. شما باید جذب مشتری را هم برای بازدیدکنندگان وب سایت و هم برای مشتریان پست الکترونیکی ارزیابی کرده و آن را به بخش های آنلاین متفاوت از قبیل انواع مختلف مخاطبین  و بازدیدکنندگانی که از منابع دیگری مثل موتور های جست و جو یا تبلیغات آنلاین آمده اند، تقسیم بندی کنید.

باید ملاقات مشتری آنلاین را با استفاده از چک لیست زیر ارزیابی کنیم.

1-درصد بازدیدهای صفحه غیر خانگی: صفحه خانگی شما لزوما مهم ترین صفحه در سایت شما نیست.افراد ممکن است به صفحات دیگر بروند  بنابر این مطمئن شویدپیام های شما در سراسر سایت توزیع شده اند.

2-نرخ جهش: درصد بازدید کنندگانی که وارد سایت یا صفحه ای شده و بلافاصله آن را ترک می کنند

3-مدت: مدت زمان در سایت یا به بیان بهتر ، صفحات در هر بازدید.

4-نتایج ارزیابی: انتساب مقادیر به نتایج /رویدادها و استفاده از آن ها برای ارزیابی نرخ موفقیت ، مثلا Sign-up  روزنامه ،2 امتیاز ،ثبت CV ، 5 امتیاز و الی آخر.

5-نرخ های تبدیل پله ای یا میکرو: اثر بخشی سایت و افت را در هر مرحله  از چرخه  حیات اکتساب تا تبدیل مشتری ارزیابی کنید.

6- قدرت واژه جست و جو نشان تجاری: تعداد افرادی که نام نشان تجاری یا URL شما را از طریق زمان ارزیابی این مسئله ارزیابی می کنند.نشان تجاری شما در جذب بازدیدکنندگان جدید و تکراری  چقدر موفق است.

7-سطح فعالیت پست الکترونیکی: از ارتباط پست الکترونیکی برای جذب مشتریان استفاده کنید. سطح فعالیت و پاسخ  را بررسی کنید.

8-تعریف سطوح  فعالیت یا میزان دشواری (برای فعالیت های متفاوت): معیار هایی را برای مرور انواع مختلف فعالیت کاربر تنظیم کنید، مثلا ، تعداد کاربران جدید در 60 روز گذشته ، تعداد کاربران فعال یا غیر فعال و غیره .

9-پاسخ احساسی: هدایت تحقیق آزمون  کارایی با کاربران جهت ارزیابی پاسخ های احساسی آنها برای جنبه هایی از قبیل ظاهر و احساس ، طراحی ، پیام رسانی و غیره.

10-پیامد ها: به غیر از استفاده از ابزارهای تحلیلی، برنامه نویسان در پی خواندن  فکر افراد هستند، از جمله مواردی  از قبیل وابستگی ، باورپذیری،همانندی و غیره.

جمع بندی خدمات رسانی به مشتریان:

حضور در وب سایت می تواند برای افزودن ارزش برای مشتریان در مراحل مختلف فرآیند خرید ، چه قبل از فروش ، چه در طی فروش یا طی پشتیبانی  پس از فروش استفاده شود.