ساختار سایت ،بزرگترین تصویری است که نشان می دهند محتوا چگونه گروه بندی می شود و این که چگونه صفحات مختلف به دیگر صفحات  مرتبط می شوند. یک سایت بدون در اختیار داشتن ساختار برنامه ریزی شده به زودی به سایت اسپاگتی تبدیل می شود. به این ترتیب بازدیدکنندگان ، متحیر، سرگردان و نا امید می شوند.اگر آنها نتوانند به کنترل جریان دست پیدا کنند،ممکن است دیگر به آن سایت مراجعه نکنند.

ساختار  برنامه ریزی شده سایت که دارای  سلسله مراتب شفافی است به کاربران اجازه می دهد” نقشه ذهنی” از سایت در ذهن خود  ایجاد کنند.این موضوع را می توان با علامت گذاری و برچسب گذاری شفاف ، تقویت کرد.

فرآیندی رسمی وجود دارد که طراحان حرفه ای سایت  از آن برای ایجاد ساختاری کار آمد  موسوم به معماری اطلاعات استفاده می کنند.

تشخیص هر سیستم اطلاعاتی ، چه در قالب کتاب  باشد یا اینترنت ، موضوع حائز اهمیتی به شمار می آید و دارای معماری اطلاعات است. عبارت well Developed (به خوبی توسعه یافته) در اینجا کلیدی  به حساب می آید ، چرا که بیشتر سایت ها هرگز دارای معماری  اطلاعات برنامه ریزی شده نیستند. آنها را می توان مثابه ساختمان هایی دانست که کار معماری آنها از پیش انجام نشده است.

معماری اطلاعات را اینگونه شرح می دهند.

1-ترکیب سازمان ، الگوهای برچسب گذاری و پیمایش در سیستم اطلاعاتی.

2- طراحی ساختاری فضای اطلاعات به منظور تسهیلدر تکمیل امور و دسترسی شهودی به محتوا.

3-دانش و هنر  تعیین ساختار  و طبقه بندی وبس سایت ها و اینترانت ها به منظور کمک به افراد جهت یافتن و مدیریت اطلاعات.

4- ظهور نظم و اجماع رویه هایی که بر پیمایش اصول طراحی و معماری به سمت چشم انداز دیجیتال  متمرکز هستند.

برای خلق معماری اطلاعات وجود تکنیک های تخصصی ضروری است. به عنوان مثال مرتب کردن کارت ها یا طبقه بندی سایت  سبب می شود اشیای وب (یعنی اسناد و برنامه ها) نظم پیدا کنند تا به این وسیله تکمیل کارهای کاربران یا اهداف اطلاعاتی آنها تسهیل پیدا کند.بعد از آن است که نقشه های چاپی ، فراهم می شوند.آنها روابط بین صفحات و سایر اجزا محتوا را نشان می هند و متعاقبا از آنها می توان جهت ترسیم سازمان ، پیمایش و برچسب گذاری سیستم ها استفاده کرد. اغلب تصور می شود آنها ، نقشه سایت یا دیاگرام های ساختاری سایت هستند و موارد مشترک زیادی بین انها  وجود دارد ، به جز آنکه از آنها به عنوان  یک وسیله طراحی استفاده می شود که به طور آشکار  گروه بندی اطلاعات و ارتباط بین صفحات را نشان می هند. نه آنها که صفحه ای در وب سایت باشد و از آنها  به منظور کمک به پیمایش استفاده شود.

عمق سایت،یکی از جنبه های ایجاد معماری اطلاعات به شمار می آید. این موضوع ،حائز اهمیت است چرا که تعداد کلیک هایی را که کاربر برای یافتن اطلاعات مورد نیاز خود انجام می دهد، تعیین می کند تعادل بین عمق کم و زیاد را رعایت کنید.

طراحی سایت یک هنر است نه علم . ممکن است برای انتخاب ساختار عمیق ، دلایلی برای خود داشته باشید.در این شرایط (انتخاب ساختاری عمیق) کاربران ، در مقایسه با ساختار کم عمق ، انتخاب های ساده بیشتری در هر مرحله پیش رو دارند. درواقع پاسخ صحیح احتمالی ، حالتی است بین این دو مورد!

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *