پیشنهاد می کنیم:
بررسی مجدد آمیخته بازاریابی دیجیتال

این که گفته می شود واژه ” کسب و کار اینترنتی” احتمالا ظرف چند سال آینده وجود نخواهد داشت بدان جهت است که در بسیاری از بنگاه ها  از آن به عنوان بخشی  از رویه های عادی استفاده می شود اما مرور فرآینده های کسب و کار و باز مهندسی سازمان ها مدت زمان طولانی پس از آن که  کسب و کار اینترنتی خودش را با معماری کسب و کار یکپارچه کرد، ادامه خواهد داشت. البته چیزی که در آینده معمول خواهد بود، ضرورتا امروزه  این طور به نظر نمی رسد کسب و کار اینترنتی می تواند مدل های کسب و کار جدیدی  را ایجاد کند که توجه بسیار کمی  به قرارد داد ها و استاندارد ها داشته باشند.

دیگر اینکه غیر از ارزیابی ریسک کسب و کار اینترنتی جدید ، ریسک های دیگری نیز  در دنیای آنلاین وجود دارد. آیا اگر اقدامات امنیتی  مناسب  با سیستم های پشتیبان  در کار نباشند، ممکن است هیئت مدیره شرکت  به سبب بروز زمینه های غفلت  به دادگاه احضار شود؟

سرانجام متذکر خواهیم شد که کسب و کار اینترنتی  به خودی خود نباید به عنوان  یک هدف مورد توجه قرار گیرد.این موضوع مانند یک وب سایت ( که بخش کوچکی از کسب وکار اینترنتی می باشد) است و به مثابه یک سفر است نه یک مقصد.آن ها در بدو امر  برای کمک به مشتریان ساخته می شوند و بعد از آن ها ، تامین کنندگان، شرکا و توزیع کنندگان  قرار دارند. اگر آن را با انگیزه ای برای بهبود مستمر ترکیب کنید ، خواهید دید که کسب و کار اینترنتی مثل یک سفر بی پایان است.

5/5 - (3 امتیاز)

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

5/5
(کسب درآمد)