مقدمه ای بر کسب و کار اینترنتی

 

فناوری می تواند فرآیند های کلیدی کسب و کار را از وضعیت زنجیره ارزش قبلی تغییر داده و آن ها را به شبکه های ارزشی جدید و پویا تبدیل کند. این تغییر شکل مستلزم یکپاچه سازی ، خودکار سازی و بسط فرآیندها در خارج و داخل شرکت است. معمولا این کار به معنای بررسی  اطلاعات و دادن اختیار به کارکنان، شرکای استراتژیک ، مشتریان ، توزیع کنندگان و سایر ذی نفعان است. زنجیره ارزش قدیمی با خرید مواد اولیه  آعاز می شد و سپس به تولید کالا ها  و ارائه خدمات توزیع آنها ، بازاریابی ، فروش و خدمات پس از فروش سوق پیدا می کرد.شبکه های ارزشی جدید، این توالی را سازمان دهی مجدد می کنند تا مشتریان، توزیع کنندگان و شرکا هم زمان  با یکپارچه شدن در  قالب شبکه بسط یافته ، انعطاق پذیر ، سریع،مشتری محور و متشکل از شرکای آنلاین مشارکت کنند. استفاده مقدماتی از چهار چوب ارزش کسب و کار را مورد کنکاش قرار خواهیم داد.

ایجاد کسب و کار اینترنتی، فرصت طلایی برای تحلیل و بهبود کل کسب و کار شما، عملیات فرآیندها و رویه ها و همچنین شرکای استراتژیک را در اختیار قرار می دهد و فرصت تازه ای برای باز مهندسی یک شرکت را در اختیار شما قرار می دهد.

شاید یکی از بزرگترین اثرات اینترنت  آن باشد که بسیاری از شرکت ها را به تجدید نظر درباره ” تصورات و ایده های ارزشمند ” وا داشته است. راه اندازی کسب و کار اینترنتی به مدیران کمک می کند چیزی را که بودایی ها ” ذهن ابتدایی” می خوانند، بپذیرند.

این که گفته می شود واژه ” کسب و کار اینترنتی” احتمالا ظرف چند سال آینده وجود نخواهد داشت بدان جهت است که در بسیاری از بنگاه ها  از آن به عنوان بخشی  از رویه های عادی استفاده می شود اما مرور فرآینده های کسب و کار و باز مهندسی سازمان ها مدت زمان طولانی پس از آن که  کسب و کار اینترنتی خودش را با معماری کسب و کار یکپارچه کرد، ادامه خواهد داشت. البته چیزی که در آینده معمول خواهد بود، ضرورتا امروزه  این طور به نظر نمی رسد کسب و کار اینترنتی می تواند مدل های کسب و کار جدیدی  را ایجاد کند که توجه بسیار کمی  به قرارد داد ها و استاندارد ها داشته باشند.

دیگر اینکه غیر از ارزیابی ریسک کسب و کار اینترنتی جدید ، ریسک های دیگری نیز  در دنیای آنلاین وجود دارد. آیا اگر اقدامات امنیتی  مناسب  با سیستم های پشتیبان  در کار نباشند، ممکن است هیئت مدیره شرکت  به سبب بروز زمینه های غفلت  به دادگاه احضار شود؟

سرانجام متذکر خواهیم شد که کسب و کار اینترنتی  به خودی خود نباید به عنوان  یک هدف مورد توجه قرار گیرد.این موضوع مانند یک وب سایت ( که بخش کوچکی از کسب وکار اینترنتی می باشد) است و به مثابه یک سفر است نه یک مقصد.آن ها در بدو امر  برای کمک به مشتریان ساخته می شوند و بعد از آن ها ، تامین کنندگان، شرکا و توزیع کنندگان  قرار دارند. اگر آن را با انگیزه ای برای بهبود مستمر ترکیب کنید ، خواهید دید که کسب و کار اینترنتی مثل یک سفر بی پایان است.