مدت زمان تحویل سرور از سمت دیتاسنترها زمانبر می باشد .

AX41

 • RAM:64 GB DDR4 RAM
 • HDD:2 x 2 TB SATA 6 Gb/s Enterprise HDD
 • 7200 rpm (Software-RAID 1)
 • AMD Ryzen 5 3600 Hexa-Core "Matisse" (Zen2)
 • محل سرور: فنلاند

1/500/000

AX41-NVMe

 • RAM:64 GB DDR4 RAM
 • HDD:2 x 512 GB NVMe SSD (Software-RAID 1)
 • AMD Ryzen 5 3600 Hexa-Core "Matisse" (Zen2)
 • محل سرور: فنلاند

1/500/000

EX42

 • RAM:64 GB DDR4 RAM
 • HDD:2 x 4 TB SATA 6 Gb/s Enterprise HDD
 • 7200 rpm (Software-RAID 1)
 • Intel® Core™ i7-6700 Quad-Core Skylake
 • محل سرور : فنلاند

1/450/000

AX51-NVMe

 • RAM:64 GB DDR4 ECC RAM
 • HDD:2 x 1 TB NVMe SSD (Software-RAID 1)
 • AMD Ryzen 7 3700X Octa-Core "Matisse" (Zen2)
 • محل سرور : فنلاند

2/500/000

AX51

 • RAM:64 GB DDR4 ECC RAM
 • HDD:2 x 8 TB SATA 6 Gb/s Enterprise HDD
 • 7200 rpm (Software-RAID 1)
 • AMD Ryzen 7 3700X Octa-Core "Matisse" (Zen2)
 • محل سرور: فنلاند

2/290/000

AX51-NVMe

 • RAM:64 GB DDR4 ECC RAM
 • HDD:2 x 1 TB NVMe SSD (Software-RAID 1)
 • AMD Ryzen 7 3700X Octa-Core "Matisse" (Zen2)
 • محل سرور : فنلاند

2/500/000

EX52

 • RAM:128 GB DDR4 RAM
 • HDD:2 x 8 TB SATA 6 Gb/s Enterprise HDD
 • 7200 rpm (Software-RAID 1)
 • Intel® Core™ i7-8700 Hexa-Core Coffee Lake
 • محل سرور : فنلاند

2/290/000

EX52-NVMe

 • RAM:128 GB DDR4 RAM
 • HDD:2 x 1 TB NVMe SSD (Software-RAID 1)
 • Intel® Core™ i7-8700 Hexa-Core Coffee Lake
 • محل سرور : فنلاند

2/290/000

سوالات متداول

چه سیستم عامل هایی را می توان بر روی سرورهای اختصاصی آلمان نصب نمود

سرور های اختصاصی آلمان قابلیت نصب کلیه سیستم عامل های خانواده لینوکس و ویندوز را دارا می باشد.

آیا سروهای اختصاصی آلمان دارای پشتیبانی می باشند

بله،کلیه سروهای اختصاصی آلمان  دارای پشتیبانی می باشند.

آیا سرورها قابلیت ارتقا را نیز دارند؟

بله ،شما می توانید هر گونه ارتقا تز جمله RAM, HDD ،پهنای  باند  و… را به آن ها اضافه نمائید.