وب سایت آموزشی کارآموزی مهندسی آنلاین

کارآموزی آنلاین باهدف آماده سازی مهندسین جوان،جهت ورود به بازار کار با آماده سازی آموزش های کاربردی و پروژه محور شروع به فعالیت نموده و هرلحظه در حال توسعه و پیشرفت می باشد.

  • آموزشی
  • مهندس نباتی
  • 1401/02/21
  • https://civilkar.com