گروه مهندسی عرش سازان سام دک فعالیت خود را از سال 1389 در طراحی و اجرای سقف های عرشه فولادی آغاز کرد. در طی این سالها افتخار انجام پروژه های متعددی را داشته ایم و هدف ما همواره سعی در اجرای صحیح سازه ها ، سرعت و دقت همراه با کیفیت  ،رضایت کارفرمایان  و مشاوره تخصصی  بوده که بخشی از این فعالیت ها در زیر ذکر شده است.