بازی های فکری همیشه مورد توجه خانواده ها بوده است.آنها تلاش کرده اند تا با در کنار هم بودن و انجام بازی های فکری جمع و محفل خاصی را برای خود ایجاد کنند.اگر شما هنوز نمی‌دانید که با چه موضوعی روبرو هستید،بازی های دوران کودکی مانند مار پله،منچ،دوز… را بیاد آورید.

این روزها، مردم تمایل دارند که زمانی را به دور از دغدغه های روزانه سپری کنند. گروه پروانه در اینجا بصورت تخصصی بازی هایی را معرفی می کند که باعث می شود شما در ذهن خود برنامه ریزی کنید،نقشه بکشید و تلاش کنید اطلاعاتی را بخاطر بسپارید و ساعاتی را با لذت سپری کنید.