گروه ما فعالیت حرفه ای خود را در زمینه قهوه از سال 1390 با افتتاح یک کافه take away کوچک اجاره ای در شیراز آغاز نمود، در آن سالها در شهر شیراز تعداد کافه های take away به تعداد انگشتان دو دست نمی رسید، با عشق و علاقه ای که به این میوه جادویی داشتیم از همان سالهای اول مصمم شدیم که این راه آغاز کرده را ادامه دهیم و هر روز با هدف گسترش فرهنگ عمومی شناخت قهوه از خواب بیدار می شدیم.