شرکت همسا یک شرکت محلی کردی عراقی است که استانداردهای بین المللی را رعایت می کند. ما در سلیمانیه عراق واقع شده ایم و در زمینه های: بازرگانی عمومی، کشاورزی، صنعتی، توزیع، کنترل کیفیت، فناوری اطلاعات و سوخت تخصص داریم و پروژه های زیادی در این زمینه ها داریم.