از آنجاییکه انسان بالذات موجودی اجتماعی است و قانون هم فرزند جامعه امروزی است و با توجه به نیاز جامعه مدرن به قانون و نیازمند بودن قانون به وجود عدالت در این جامعه، گروه وکلای راه عدالت در جهت فربه کردن عدالت، متشکل از وکلای پایه یک دادگستری با سابقه ی کاری بیش از ده سال و دارای پروانه وکالت معتبر ونیز کارشناسان متعهد، معتمد و با اخلاق هم اکنون آماده ی ارایه خدمات حقوقی بوده.