محتوا مخفی
6 1-توفان فکری:
7 2-تصمیم گیری گروهی:
تکنیک های گروهی برای خلق ایده های تبلیغات را می توان به 4 دسته زیر تقسیم بندی کرد که به شرح زیر است.
1-توفان فکری
2-مشاوره و تصمیم گیری گروهی
3-سناریونویسی
4-اس آی ال(SLI)
1-توفان فکری:
توفان فکری یکی از شیوه های خلاقانه خلق ایده  ها است که در بسیاری از علوم کاربرد دارد . بسیاری از مدیران و متخصصات از آن استفاده می کنند. مراحل توفان فکری در زیر توضیح داده می شود:
1-گروهی مرکب از 6 تا 12 نفر به علاوه یک رهبر  و یک منشی ،انتخاب کنید.
2-سرپرست بیا رهبر ،مسئله را که باید تبلیغ شود  و یا برای آن برنامه  یا سیستم تبلیغات تهیه شود ،برای گروه(ترجیحا قبل از تشکیل جلسه طوفان فکری)تعریف می کند.
3-گروهی به صورت تعاملی و با رعایت چهار قانون توفان فکری به شرح زیر،راه حل های خود را برای مسئله پیشنهاد می کند:
الف)هیچ قضاوتی درباره هیچ پیشنهادی انجام نمی شود.
ب)کلیه نظرات (حتی نظرات پوچ و  غیر عملی)مورد استقبال قرار می گیرند.
ج)کمیت ایده ها هدف اصلی است؛زیرا به کیفیت می انجامد
د)ایده ها را می توان ترکیب،اصلاح و انتخاب نمود.
4-بعد از 25 تا 35 دقیقه ،گروهی استراحت می کند و سپس بر میگردد و ایده ها را نقد می کند.
روش دیگر تکنیک های گروهی برای ایجاد ایده ای خلاقانه ،تصمیم گیری گروهی است که به توضیح آن و روش های انجام آن در این بخش پرداخته می شود.
2-تصمیم گیری گروهی:
تکنیک گروه اسمی(NGT) فرآیند گروهی کوچک سازمان یافته ای برای خلق ایده های تبلیغات است. از این تکنیک برای از بین بردن تاثیر نفوذ یک شخص مقتدر ،بر نتایج فرآیند خلق ایده گروه (خواه منشا این تاثیر یک مقام رسمی باشد و خواه یک شخص) استفاده کرد.
تکنیک(NGT) همانند روش توفان فکری از یک گروه 6 تا 12 نفره استفاده می کند. رهبر این گروه نقش دبیر جلسه  را نیز ایفا می کند و پاسخ های گروه را در زمان مناسب  بر روی یک صفحه مناسب  که برای همه شرکت کنندگان قابل مشاهده باشد ثبت می کند. فرآیند تصمیم گیری با استفاده از تکنیک گروه اسمی  از چهار مرحله متمایز تشکیل می شود  که می توان بسته به موفقیت  های مختلف ،تغییراتی را در آن به وجود آورد ؛ که در بندهای زیر بدان اشاره خواهیم کرد .
گام اول:خلق ایده ها
رهبریا سرپرست گروه سوال انگیزشی درباره تبلیغات ،یا دیگر موضوع کانونی را برای شرکت کنندگان  مطرح می کند و آن را روی تخته و یا دیگر سطوح نوشتاری می نویسد.
گام دوم :ثبت ایده ها
در گام دوم،ایده های خلق شده  در نخستین گام ،به روش نگارش ایده ها ،روی تته نوشته می شوند. این فرآیند انقدر ادامه می یابد  تا همه شرکت کنندگان  فهرست خود را تکمیل کنند و تمامی ایده ها روی تخته ثبت شده باشند. همچنین  اطمینان حاصل می شود  که هیچ ایده ای نادیده  گرفته نشده است.
هر ایده در فهرست تهیه شده در دومین گام ،به ترتیبی که نوشته شده است مورد بحث قرار می گیرد.
گام سوم :رای گیری درباره ایده ها
یک گروه اسمی اغلب اوقات فهرستی از 20 تا 100 ایده یا حتی بیشتر را تهیه  می کند .این فهرست باید به نحوی خلاصه شده  و بر اساس تصمیم گروه ،به انتخاب بهترین  راهکار بینجامد.چندین روش در این مرحله وجود دارد که همگی بر اساس اصل رای گیری  مخفی به اجرا در می آیند؛رایج ترین شیوه رای گیری  این است که  رهب راز یکایک اعضا بخواهد پنج ایده را که به نظر آن ها بهترین هستند ،بر روی  کارت بنویسند  و سپس برای جدول بندی  و اعلام امتیاز ها  به رهبر ارائه کنند. به طور معمول  از میان 5 تا 10 راهکار  که بر اساس رای مخفی  به عنوان بهترین ها  تعیین می شوند،بار دیگر رای گیری  و از بین آنها یک ،دو  یا سه راهکار به عنوان بهترین برگزیده می شود.
مشاهده های به عمل آمده  بر روی این تکنیک ثابت کرده است  که تکنیک گروه اسمی روش موثری برای پیشگیری از نفوذ و تاثیر گذاری افراد بر روی نتیجه  فرآیندهای  تصمیم گیری  گروهی به شمار می رود.
تکنیک سناریونویسی:
سناریو نویسی یعنی تجزیه و تحلیل اطلاعات ،فکر کردن  و نوشتن درباره برنامه ها  و سیستم های تبلیغات  و بحث درباره آنچه که می تواند یک تبلیغ  بالقوه برای شرکت (یا فرد) باشد.سناریونویسی تکنیک پیچیده ای است که به زمان و تلاش قابل توجهی نیاز دارد . از سناریونویسی می توان برای حل  انواع مختلف مسائل استفاده کرد. تکنیک سناریونویسی در تبلیغات ،شیوه ها و راهکارهای اجرایی متفاوتی دارد که بیشتر از تکنیک های خلاقیت مانند توفات فکری،تریز و … استفاده می شود. برای نمونه در بسیاری از شرکت ها گروه هایی مختلفی ،متشکل از مدیران  و مجریان  تبلیغات از این تکنیک برای تهیه تیزرهای تبلیغات شرکت استفاده می کنند
تکنیک اس آی ال (SIL) :
این تکنیک شبیه به دیگر گونه های توفات فکری است که خلاصه مراحل آن عبارتند از :
1- هر شرکت کننده در سکوت ،ایده های خود را در مورد یک صورت مسئله  خلق می کند.
2-هر یک از اعضا ایده ای را با صدای بلند می خواند.
3-اعضای دیگر سعی می کنند ایده خود  و ایده خوانده شده را در قالب یک ایده ترکیب کنند.
4- ذوباره عضو دیگری ایده خود را با صدای بلند می خواند و اعضای دیگر سعی می کنند آن را با ایده قبلی ترکیب کنند
5- این فرآیند آن قدر ادامه می یابد تا یک راه حل عملی یافت شود  و موعد مقرر به سر رسد.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *