طراحی سایت آموزشی

وب سایت آموزشی کارآموزی مهندسی آنلاین

کارآموزی آنلاین باهدف آماده سازی مهندسین جوان،جهت ورود به بازار کار با آماده سازی آموزش های کاربردی و پروژه محور شروع به فعالیت نموده و هرلحظه در حال توسعه و پیشرفت می باشد. دسته بندی: آموزشی کارفرما: مهندس نباتی تاریخ: 1401/02/21 وب سایت https://civilkar.com
ادامه مطلب