الگوریتم پاندای گوگل در سال 2011

همه چیز درباره الگوریتم پاندا گوگل

مقدمه ای درباره الگوریتم پاندا: گوگل در یک به رورسانی برگی به نام الگوریتم پاندا  یک تغییر بزرگ در روش فیلتر کردن نتایج جستجوی به شمار می رود. این به روز رسانی در اواخر فوریه سال 2011 منتشر شد. در ابتدا توسط بازاریابان وب به الگوریتم کشاورزان گوگل نامیده شد.…
ادامه مطلب