تفاوت بین سایت های پویا و استاتیک

تفاوت سایت های استاتیک و داینامیک (پویا) چیست؟

وب سایت ها به دو نوع استاتیک و داینامیک (پویا) تقسیم می شوند. وب‌سایت‌های استاتیک آنهایی هستند که ثابت هستند و محتوای یکسانی را برای هر کاربر نمایش می‌دهند که معمولاً منحصراً در HTML نوشته می‌شود. از سوی دیگر، یک وب سایت پویا، وب سایتی است که با استفاده از…
ادامه مطلب