قابلیت استفاده و توانمندی در طراحی وبسایت

امروزه طراحی های کارآمد وبسایت ،اطلاعات مورد نیاز خود را از دو روش کلیدی به دست می آورند که توسط طراحان حرفه ای وبسایت استفاده می شود. قابلیت استفاده مفهومی است که در مورد طراحی مجموعه محصولاتی به کار گرفته می شود که میزان سهولت استفاده از آن ها را بیان می کند .استاندارد Britsh […]