تکنیک های گروهی تبلیغات خلاق

تکنیک های گروهی برای خلق ایده های تبلیغات را می توان به 4 دسته زیر تقسیم بندی کرد که به شرح زیر است. 1-توفان فکری 2-مشاوره و تصمیم گیری گروهی 3-سناریونویسی 4-اس آی ال(SLI) 1-توفان فکری: توفان فکری یکی از شیوه های خلاقانه خلق ایده  ها است که در بسیاری از علوم کاربرد دارد . […]