متغیر های کلیدی در طراحی سایت کدامند؟

متغیر های کلیدی در طراحی سایت کدامند؟ در بررسی های انجام شده توسط Forrester از 8600 مشتری در آمریکا نشان داده شد که کاربران وب بر این باورند که 4 عامل اصلی ذیل آنها را به بازدید مجدد از سایت تشویق می کنند: 1-درج مطالب پر محتوا 2- سهولت در استفاده 3- دانلود شدن سریع […]