نحوه دریافت مجوز اینماد از وزارت صنعت و معدن

اینماد یک نشان الکترونیکی می باشد که توسط مرکز توسعه تجارت الکترونیک به کسب و کارهای اینترنتی اعطا می شود  که از کاربر وجه اینترنتی دریافت می کنند. این مرکز (توسعه تجارت الکترونیک)  وابسته به وزارت ،صنعت، معدن و تجارت می باشد. هدف اعطای مجوز اینماد به کسب و کارهای اینترنتی چیست؟ اینماد به منظور […]