بازاریابی ویروسی چیست؟

  به طور ایده آل بازاریابی ویروسی یک ایده هوشمندانه، شوکه کننده و آگاهانه است که دید بسیار جذابی به شما ارائه می می کند. بازاریابی ویروسی می تواند در قالب یک فیلم  ، تبلیغات تلویزیونی ، کارتون ، تصاویر جالب ، شعر ، موسیقی، پیام سیاسی یا اجتماعی یا یک خبر آیتمی باشد. این […]