نکات مهم کاهش زمان بارگذاری صفحه در طراحی سایت

آیا سایت شما قانون چهار ثانیه را رعایت می کند؟ طراحی سایت​ تحقیقات Akamai نشان می دهد که باید محتوای سایت به سرعت  بارگذاری شود(ظرف چهار ثانیه ) درغیر اینصورت بازدیدکنندگان،سایت شما را ترک می کنند. اما تحقیقات حاکی از آن است که هزینه های بالای محصولات ،حمل و نقل آنها  و مشکلات مربوط به […]