مشتریان آفلاین

معرفی مشتریان الکترونیکی و چالش ها

اصلی ترین عامل در بازاریابی موفق،درک مشتریان است . بازاریاب های ماهر  از جزئبات مشتریان  هدف خود آگاهی دارند. آنها می توانند خریداران خود را  به دقت مورد بررسی قرار دهند. درک  مشتریان انلاین  نیز به مارتب از اهمیت  بیشتر برخوردار است چرا که گستره جغرافیایی و فرهنگی ، وسیعی…
ادامه مطلب