نحوه انتخاب دامنه برای سئو

وقتی دامنه ای را برای سئو انتخاب می کنید، این نام شما در وب خواهد بود. شبیه انتخاب نام یک شرکت است، پس باید با فکر و تأمل فراوان انجام شود. نه تنها می خواهید مطمئن شوید که نام دامنه شما با کسب و کار شما مطابقت دارد، بلکه می خواهید مطمئن شوید که با […]